top of page

Akcja Dzień Zdrowia Dla Seniora

17 marca przeprowadziliśmy sponsorowaną przez nas akcję prospołeczną Zdrowie Seniora. Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić bezpłatnie: badania lekarskie, edukację oraz ćwiczenia rehabilitacyjne dla grupy lokalnych seniorów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że wizyta u nas zainspiruje Państwa do jeszcze bardziej świadomego dbania o zdrowie 😀

PS. Bardzo dziękujemy Klubowi Seniorów w Supraślu za inicjatywę i pomoc w zorganizowaniu wydarzenia!

bottom of page