top of page

WYCIECZKI

W trakcie pobytu w Uzdrowisku Supraśl, zapraszamy do skorzystania z oferty turystycznej proponowanej przez zewnętrzne biura podróży.

Żubr.jpeg

Białowieża

W programie wycieczki:

  • REZERWAT POKAZOWY ŻUBRÓW - zwierzęta mieszkają w dużych zagrodach, w których nie brakuje naturalnej roślinności. W tym czasie możemy spotkać największych przedstawicieli ssaków Puszczy Białowieskiej: żubr, jeleń, sarna, dzik, łoś. Z dużych drapieżników zobaczymy wilka i rysia. Odwiedzimy także konika polskiego, potomka tarpanów, a także żubronia, mieszańca żubra z krową.
     

  • PARK PAŁACOWY - został założony po 1895 r. jako integralna część prywatnej rezydencji myśliwskiej carów Rosji. Nazwa parku "Pałacowy"; nawiązuje do najważniejszego obiektu, tej rezydencji, jaką był pałac carski (spłonął w 1944). Pałacowi towarzyszył zespół innych budynków.
     

  • MUZEUM PRZYRODNICZO LEŚNE - jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Na ekspozycji stałej prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne (grąd, ols, łęg, bór sosnowy, borealna świerczyna bagienna), procesy ekologiczne (np. fazy rozkładu drewna) i zjawiska przyrodnicze (np. niezwykłe bogactwo gatunków królestwa grzybów i świata zwierząt). W części kulturowej ekspozycji ukazano sposoby historycznego użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków (sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, wąskotorowe kolejki leśne).

bottom of page