top of page
20220710_094021.jpg

Turnus rehabilitacji sanatoryjnej

Ze względu na długi czas oczekiwania na podjęcie rehabilitacji w programie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych (sanatorium), umożliwiamy odbycie turnusu osobom chcącym znacznie skrócić czas oczekiwania na leczenie lub osobom bez skierowania, które chcą towarzyszyć pacjentom NFZ. Program turnusu jest tożsamy z programem leczenia uzdrowiskowego dorosłych, obejmuje tą samą ilość zabiegów wraz ze wszystkimi działaniami z tym związanymi (opieka lekarska, nocleg, posiłki, konsultacja dietetyczna). 

Cena:

  • Turnus trwa 21 dni zgodnie z harmonogramem Turnusów Sanatoryjnych

  • Cena 21-dniowego turnusu wraz z wyżywieniem, zabiegami i noclegiem - 4200 zł

bottom of page