top of page

Zgodnie z §7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. informuje, że woda w basenie rehabilitacyjnym po ocenie jej jakości dokonanej 10 czerwca 2024 r. przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

bottom of page