top of page

Uzdrowisko Supraśl - Co Warto Zobaczyć? Top 5 Najciekawszych Atrakcji.


Źródłem artykułu jest Turytyczny Portal Gmniny Supraśl

Supraśl to niezwykle atrakcyjny zakątek Podlasia i Puszczy Knyszyńskiej, mający ponad 500-letnią historię, która złotymi zgłoskami wpisała się w historię Rzeczypospolitej.


Miasteczko położone jest w odległości zaledwie 208 km od centrum Warszawy i połączony znakomitą nowo przebudowaną drogą szybkiego ruchu S-8, oraz od jedynie 10 km od stolicy regionu Białegostoku.


Tylko tu odnajdziemy zaciszne miejsca z drewnianymi domami, kościołami, cerkwiami i kapliczkami. To tu zamieszkują: Polacy, Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, potomkowie Żydów i Niemców. Wyznawcy katolicyzmu, prawosławia, judaizmu czy protestantyzmu. Tu znajdziemy niepowtarzalne miejsca ulubione przez reżyserów filmowych znakomitych polskich seriali takich jak „Blondynka” czy „U Pana Boga za piecem” lub „U Pana Boga w ogródku”.


Supraśl to wpisany na stałe w krajobraz przepiękny Monastyr z najnowocześniejszym w Polsce Muzeum Ikon oraz liczne zabytki architektury XIX wiecznej. To również przepiękna urokliwa dolina rzeki Supraśl z bogatą florą i fauną Puszczy Knyszyńskiej, wspaniała do organizowania spływów kajakowych.


Supraśl jest jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk i drugim obok Augustowa kurortem na Podlasiu. Współczesny Supraśl to urocza, leśna polana usytuowana w centrum Puszczy Knyszyńskiej, gdzie głównym walorem, decydującym o rozwoju turystyki uzdrowiskowej jest przyroda. To miejsce, gdzie czas wydaje się płynąć wolniej, a sosnowy las, kształtuje mikroklimat. Tu unoszą się zdrowotne sosnowe olejki eteryczne, a przy śpiewie ptaków odpoczywają zaganiani współczesnością ludzie.


Supraśl od 2002 roku posiada status Uzdrowiska nizinnego, klimatycznego, borowinowego.

Co warto zobaczyć?

1. Puszcza Knyszyńska

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej został utworzony 24 maja 1988 r. w celu zachowania najcenniejszych walorów tego terenu. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych w Polsce. Stanowi doskonałe miejsce wypoczynku mieszkańców Białegostoku, Województwa Podlaskiego oraz turystów z kraju i z zagranicy. Podnosi atrakcyjność uzdrowiskową miasta Supraśl. Puszcza Knyszyńska jest jednym z niewielu terenów leśnych w Polsce, który wykazuje sporo cech naturalności. Jej największe walory to drzewostany ze wspaniałym ekotypem sosny supraskiej, urozmaicona rzeźba terenu, liczne źródliska, interesujące zespoły roślinne oraz bogaty świat ptaków śródleśnych krajobrazów. Oprócz wspaniałej przyrody Puszcza ma do zaoferowania liczne walory kulturowe i pamiątki historii.


2. Klasztor Męski Zwiastowania NMP

Miejsce, w którym w 1500 roku rodziła się historia Supraśla. Klasztor założony został przez mnichów św. Bazylego Wielkiego z fundacji marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra Chodkiewicza. Po Unii Brzeskiej w latach 1601-1839 klasztor unickiego Zakonu Bazylianów.

W okresie zaborów, w latach 1839-1915 przeszedł w ręce Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W okresie międzywojennym, ponownie katolicki, tym razem jako siedziba Zakonu Salezjanów. Po 1945 r. klasztor przeznaczono na potrzeby oświatowe. Mieściło się w nim Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Obecnie jest w rękach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Szybkiemu rozwojowi unickiego klasztoru w wieku XVIII sprzyjała oficyna wydawnicza, w której po raz pierwszy w Polsce opublikowano “Podróże kapitana Guliwera” Jonathana Swifta, “Pieśni Nabożne” Franciszka Karpińskiego, a wśród nich kolędę “Bóg się rodzi”. W Supraślu w bazyliańskiej bibliotece klasztornej w 1823 r. odkryto Codex Suprasliensis, najstarszy zabytek języka starobułgarskiego. Obecnie w Pałacu Opatów znajduje się Muzeum Ikon - interaktywne muzeum sztuki sakralnej wschodniego chrześcijaństwa, prezentujące głównie rosyjskie ikony pozyskane przez służby celne na wschodniej granicy Polski. Supraski Klasztor w 2011 roku został uznany za “Siódmy cud Polski”.

Na szczególna uwagę zasługuje unikalna gotycka cerkiew obronna, wysadzona w 1944 roku. W latach 80 i 90 XX wieku została odbudowana, niestety bezpowrotnie przepadł wspaniały barokowy ikonostas z XVII wieku, wykonany przez gdańskich snycerzy.

3. Arboretum

Arboretum w Kopnej Górze, położone na 26 ha, jest rodzajem ogrodu botanicznego połączonego z parkiem leśnym. Zostało założone w 1988 roku i od tego czasu posadzono tu około 500 gatunków i odmian drzew i krzewów potrafiących wytrzymać w tutejszym, niezbyt łagodnym, klimacie. A nie jest to łatwe, gdyż północno - wschodnia część Polski ma wiele cech klimatu kontynentalnego. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że zima przychodzi tu wcześniej, jest dłuższa i sroższa i potrafi postraszyć solidnymi przymrozkami jeszcze w maju. Za to lato, dla równowagi, jest krótsze i bardziej suche. To nie są warunki za którymi przepadałyby rośliny, ale na szczęście las łagodzi te niekorzystne cechy klimatu. Nasadzenia roślin obcego pochodzenia pogrupowane są w kolekcje według rodzajów botanicznych, np. kolekcja jałowców, cyprysików, żywotników, rododendronów. Oczywiście, ze względu na wiek i warunki klimatyczne , brak jest tu wspaniałych ogromnych okazów ale jesteśmy dobrej myśli: czas pracuje na naszą korzyść, a i klimat podobno się ociepla.

4. Pałac Buchholtzów

Dworek stanowiący własność rodziny Buchholtzów – fabrykantów włókienniczych. Przebudowany w latach 1892 – 1903 w eklektyczny pałacyk – willę w stylu francuskiego i włoskiego renesansu z licznymi elementami klasycyzmu i secesji. W skład wchodzą również stajnia, wozownia, stróżówka oraz zachowane fragmenty parku. We wnętrzach pałacu zachowało się wiele elementów pierwotnego wystroju i wyposażenia. Od 1959 r. siedziba Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera.

5. Kościół Św. Trójcy

Zbudowany w latach 1861-1863. Oddany do kultu religijnego w 1868 r, tuż po powstaniu 1863 roku. Było to możliwe tylko dlatego, że niemieccy mieszkańcy Supraśla zagwarantowali, iż kazania będą w języku niemieckim, a proboszcz zostanie sprowadzony z Niemiec. Tak też się stało, chociaż sprowadzony z Nadrenii ksiądz po roku został zesłany na Sybir za pomoc Unitom. W latach 1902-1903 dobudowano kruchtę z wieżą, chór i dwie zakrystie.

BONUS: Muzeum Ikon :-)


Muzeum Ikon w Supraślu – oddział Muzeum Podlaskiego, utworzony na terenie Pałacu Opatów byłego unickiego Klasztoru oo. Bazylianów w Supraślu, który ma ponad pięćsetletnią tradycję. W zbiorach Muzeum Podlaskiego jest ok. 1,2 tys. ikon. Głównie rosyjskich, zatrzymanych przez celników w czasie prób przemytu ich do Polski zza wschodniej granicy, które po zakończeniu postępowań sądowych zostały przekazane do muzeum.


Mamy nadzieję, że powyższe atrakcje przekonają Państwa aby odwiedzić Uzdrowisko Supraśl. Po więcej informacji turystycznych zapraszamy na stronę Turytyczny Portal Gmniny Supraśl.

bottom of page