top of page

Grant na transfer technologii dla Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o.


Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na transfer technologii z Agencją Rozwoju Przemysłu.


Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez nabycie praw autorskich do oprogramowania zarządzania szpitalem i monitorowania bezpieczeństwa pacjenta. Zakupiona technologia umożliwi zwiększenie zdolności do świadczenia usług rehabilitacji kardiologicznej i uzdrowiskowej.


Transferowana technologia jest zarówno innowacją procesową jak i produktową. Wprowadzenie go udoskonali metody świadczenia usług w zakresie m.in. efektywności działania szpitala poprzez wprowadzenie koncepcji Smart Health, zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalu. Dawcą Technologii jest firma Atheris Limited z Wielkiej Brytanii.

bottom of page