top of page

Komunikat o jakości wody w basenie


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016) Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. informuje, że woda w basenie rehabilitacyjnym po ocenie jej jakości dokonanej 09 stycznia 2020 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

bottom of page